Zondag Concurrentiedag

Nov 2012 - Feb 2013

Aanvullend onderzoek naar de effecten van de zondagsopenstelling in Leiden op de positie van kleine winkeliers en de arbeidspositie van winkelpersoneel. In opdracht van de Gemeente Leiden.

In opdracht van de gemeente Leiden heeft Blaauwberg een aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van de zondagsopenstelling in Leiden op de positie van kleine winkeliers en de arbeidspositie van winkelpersoneel.

Blaauwberg heeft ruim dertig winkeliers en belanghebbenden benaderd om te onderzoeken in hoeverre de 'kleine winkelier' en het winkelpersoneel door de zondagsopenstelling onder druk komen te staan. Enkele conclusies die hieruit volgden:

  • de zondagsopenstelling is een constante afwegingsfactor voor veel winkelier
  • de zondagsopenstelling is daarbij echter ook één van de vele ontwikkelingen in de detailhandelbranche (naast bv. internetverkoop en funshoppen)
  • een groot aantal winkeliers is van mening dat terugdraaien van de Leidse koopzondag niet zinvol is. Beter is het om te zoeken naar nieuwe uitdagingen en versterking van het aanbod en dienstverlening.

Moet de overheid nu ingrijpen?

In de ‘sociale markteconomie’ van Nederland heeft de overheid de functie van marktmeester. De werking van de markt is in beginsel een zaak van de marktpartijen zelf, maar de overheid kan zorgen voor een zekere ordening door als marktmeester regels te stellen. De ratio van die regels is doorgaans het beschermen van een zwakke partij. De factor arbeid kan zo’n zwakke partij zijn, of het milieu, de esthetica van de stad, de ‘kleine winkeliers’ en ga maar door.  

De conclusie van dit onderzoek is dat deze beide groepen anno 2013 in redelijkheid niet meer gezien kunnen worden als doelen van de beschermende functie van een marktmeester. De overheid kan ze loslaten, zonder vrees voor grote ongelukken of voor schade aan zwakkere partijen op de markt. 

Download het rapport (PDF)

Vragen over dit project of benieuwd wat Blaauwberg voor u kan betekenen?

Neem (vrijblijvend) contact met ons op

Rob Manders
06 1217 2126

robmanders@blaauwberg.nl 

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.