Bedrijventerreinen Leiden

2013 - 2014

Ontwikkeling visie en businessplan voor een zevental Leidse bedrijventerreinen.

In opdracht van het Platform Belangenbehartiging Ondernemers (PBO) staan we Leidse ondernemers in 2013 bij in hun belangenbehartiging en planvorming op zeven verschillende bedrijventerreinen. 

Blaauwberg ontwikkelt in nauwe samenspraak met het PBO en de aangesloten ondernemersverenigingen een visie, een Quickscan per bedrijventerrein en een bijbehorend businessplan voor zeven Leidse bedrijventerreinen. Doel is om het investeringsklimaat te versterken en de kwaliteitsverhoging van de werklocaties in Leiden.

Thema's die daarbij aan bod komen zijn onder andere:

  • globaal bestemmen als overheidsstrategie
  • meer regie en zelfbeheer op de terreinen
  • duurzaamheid als moderne kwaliteitseis
  • de wijkeconomie als drager van het voorzieningenniveau
  • actieve leegstandbestrijding en tijdelijke bestemmingen
  • de industriële basis versterken
  • opbouw van een constructieve werkrelatie met de gemeentelijke overheid en andere partijen
  • optimale bereikbaarheid als randvoorwaarde

De Quickscans van zes aangesloten verenigingen zijn hier te raadplegen.

Download het rapport (PDF)

Meer weten over dit project?

Neem gerust contact op met Rob Manders

T 071 - 524 7500
robmanders@blaauwberg.nl

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.