Leiden Kennisstad

2012 - 2013

In opdracht van de Universiteit Leiden, het LUMC en de gemeente Leiden heeft Blaauwberg een analyse gemaakt van de wetenschapsterreinen in de Leidse regio. Doel was een versterkte samenwerking van de clusterpartners op relevante thema's. Onderzocht is de potentie van economische valorisatie voor de verschillende kennisbiotopen, te weten: life sciences, zorg, space en de creatieve sector. Daarbij is extra onderzoek gedaan naar de internationale bedrijvigheid in de Leidse regio.

De rapportage heeft geleid tot de volgende speerpunten benoemd door het College van B&W van de gemeente Leiden:

  • verbreding en verdieping van het bestaande (rode) Life Sciences cluster
  • verbindingen leggen tussen het Life Sciences cluster en de Zorgbiotoop
  • de opkomst van de 'groene' of Biobased Life Sciences te benutten om reden van de op termijn economische potenties
  • kansen te benutten bij vorming van een Spacecluster en cross-overs met bijvoorbeeld de Life Sciences 

De drie partners werken deze punten verder uit in een uitvoeringsgerichte agenda. 

 

Download het rapport (PDF)


Meer weten over dit project?

Neem contact op met Aart van Bochove

T 071 - 524 7500
E aartvanbochove@blaauwberg.nl 
 

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.