Ondernemersplatform Nieuw-West

Aart van Bochove is voorzitter van het Ondernemersplatform Amsterdam Nieuw-West. Huidig medewerker Rob Manders heeft samen met Janniek van de Looij een rapportage voor het platform opgesteld.


In de rapportage wordt Nieuw-West neergezet als Stad van Aankomst, een begrip ontleend aan de Canadese journalist Doug Saunders.

Hierover kunnen we het volgende opmerken:

 

,, Het is een stadsdeel waar je met twee brillen naar kunt kijken. De ene bril is die van de fixatie op de verandering ten opzichte van het verleden. Een ooit geheel Hollandse middenklasse wijk is van kleur verschoten en dat roept problemen op. In het gepolariseerde politiek klimaat van dit moment wordt dat ervaren als een afscheid van het oude Nederland."

 

De andere bril is die van de globalisering. Het mooie boek van de Canadese journalist Doug Saunders, “Arrival City”, helpt zeer om dat perspectief te zien. Saunders gaat na hoe migranten over de wereld trekken en hoe hun emancipatie verloopt in hun ´stad van aankomst´. Hij behandelt 30 wereldsteden, waaronder Amsterdam. Als je dat boek leest, begint op te vallen hoe nieuw onze wereld is: de omgevingen waar migranten in terecht komen - in Noord-Amerika, Afrika, Zuid-Azië - zijn vaak nog maar enkele decennia oud."

Bijgaande rapportage is de eerste Nederlandse bewerking van Doug Saunders. Nieuw-West wordt inmiddels door zowel het stadsdeel, het ondernemersplatform als grote vastgoedpartij de SADC gezien als 'Arrival City'.

En dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan!
 

Download het rapport (PDF)

Vertel anderen over deze nevenactiviteit!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.