Centrumfonds De Bilt

Op verzoek van winkeliers in De Bilt heeft Blaauwberg ondersteuning gegeven bij de realisatie van twee centrumfondsen voor en door ondernemers op basis van een reclamebelasting per 1 januari 2015.


Met het fonds beschikken de winkeliers over een structureel budget voor collectieve investeringen op het gebied van marketing, promotie, aankleding van de openbare ruimte, belangenbehartiging en tal van andere zaken. Dat is hard nodig om het winkelgebied aantrekkelijk te houden, de consument te binden en de concurrentie met nabijgelegen centra aan te gaan. 

Alle winkeliers in de twee aangewezen centrumgebieden betalen mee aan het fonds. De bijdrage wordt gerelateerd aan de WOZ waarde van de bedrijfspanden zodat de draaglast evenredig verdeeld is. Blaauwberg heeft de winkeliers begeleid bij de onderlinge meningsvorming, het contact met de lokale politiek en de schriftelijke vastlegging. We steunen daarbij op onze jarenlange ervaring met gemeentebrede ondernemersfondsen op WOZ basis in het land (o.a. Leiden, Utrecht, Groningen en Helmond).

 


Meer informatie over de reclamebelasting of gemeentebrede ondernemersfondsen?

Neem vrijblijvend contact op.

info@blaauwberg.nl

071 - 524 7500
06 - 1217 2126 


Terug naar het overzicht

Vertel anderen over deze dienst!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.