Ondernemersfonds oprichten

Het concept Ondernemersfonds was in 2005 een vondst. We hebben de aloude ozb gebruikt om financiële solidariteit tussen ondernemers te verkrijgen. Maar het is niet zomaar ‘een trucje’. Maatwerk is nodig om het fonds een succes te laten worden.


In het Ondernemersfonds betalen alle ondernemers middels een niet-vrijblijvende regeling (veelal gerelateerd aan de ozb) naar rato mee aan collectieve activiteiten en voorzieningen. Alles wat ondernemers aanmerken als hun gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking. Van sfeerverlichting in het centrum, en beveiliging op de bedrijventerreinen tot (gemeentebrede) marketing en onderwijs-arbeidsmarktprojecten.

Er zijn momenteel drie veelgebruikte modellen in omloop:

 • het gemeentebrede Ondernemersfonds op ozb-basis
 • de Reclamebelasting: een gebiedsgericht fonds
 • de BedrijvenInvesteringsZone: een Rijksregeling

Blaauwberg heeft zich gespecialiseerd in de eerste twee modellen. Daarnaast bieden we oriënterend onderzoek naar de aansluiting tussen lokale wensen en de drie bekende modellen.

We zetten de hoofdkenmerken van de drie varianten op een rij.

Gemeentebreed Ondernemersfonds

 • Eenvoudige systematiek: weinig regels, ondernemersvriendelijk in gebruik, geen gevoeligheid voor bezwaar
 • Catch-all oplossing: biedt zowel soelaas aan winkelgebieden, bedrijventerreinen, buitengebied en sectoren met bijzondere belangen
 • Economische integratie: alle ondernemers binnen de gemeente doen mee, inclusief non-profit organisaties (onderwijs, cultuur, zorg)
 • Ruimte voor zowel lokale projecten als gemeentebrede ambities
 • Volledige bestedingsvrijheid; zolang het maar democratisch en transparant gebeurt
 • Afzonderlijke afspraken (o.a. met landbouw) mogelijk
 • Eigen afwegingsruimte gemeente mogelijk (geen format of vormvereisten)
Reclamebelasting
 • Gebiedsgericht inzetbaar: vooral gebruikt voor centrumfonds maar steeds vaker ook op bedrijventerreinen
 • Geschikt voor onderling samenhangende gebied met specifieke omgevingsambities, tot op straatniveau vast te leggen
 • In vorm vrijwel net zo flexibel en regelvrij in te richten als gemeentebreed fonds
 • Eigen afwegingsruimte gemeente mogelijk (geen format)
 • Alle gebruikers van reclamevoerende panden (zichtbaar vanaf de openbare weg) doen mee
 • Eveneens bestedingsvrijheid ondernemers: mits adequaat vastgelegd

BIZ

 • Op Ondernemersfonds geïnspireerde gebiedsgerichte Rijksregeling
 • Geschikt voor reeds sterk georganiseerde gebieden met vrij exact gedefinieerde omgevingsbelangen
 • Vormvereisten bij oprichting. Schriftelijke raadpleging onder alle bijdrageplichtigen:
  • minimaal de helft moet reageren
  • tweederde dient zich voor de BIZ uit te spreken
  • ozb-waarde van voorstanders dient hoger te zijn dan bij tegenstanders
 • Na vijf jaar verplichte herpeiling volgens dezelfde principes
 • Een minderheid van 20% kan jaarlijks een herpeiling aanvragen
 • Gemeente behoudt invloed op bestedingspatroon vanuit de BIZ


Meer weten? Neem (vrijblijvend) contact op.
 

info@blaauwberg.nl

071 - 524 7500
06 - 1217 2126


Terug naar het overzicht

Vertel anderen over deze dienst!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.