Evaluatie Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp

De ondernemers in Pijnacker-Nootdorp beschikken sinds 2012 over een gemeentebreed ondernemersfonds. Blaauwberg heeft het fondsbestuur bijgestaan in de evaluatie van het fonds. Het fonds is inmiddels met vijf jaar verlengd.


Ondanks het al vijfjarige bestaan van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (het OFPN) heeft de evaluatie in 2016 plaatsgevonden onder een rumoerig politiek klimaat. Het klassieke conflict tussen georganiseerde ondernemers en de 'freeriders' (ondernemers die niet meebetalen maar wel profiteren van collectieve voorzieningen) stak er de kop op.

Blaauwberg heeft als onafhankelijk onderzoeker gewerkt met een dubbelopdracht.

  • Uitvoering van een enquête onder alle betalende ondernemers in Pijnacker-Nootdorp inclusief een vergelijking tussen gemeentebreed fonds en BIZ (opdracht van de gemeenteraad aan het fonds).
  • Een kwalitatieve analyse maken over het functioneren van het fonds door alle gebruikers (verenigingen) te spreken, een vergelijking te bieden met de landelijke praktijk en aanbevelingen te formuleren om de organisatie van het fonds ondernemersvriendelijker in te richten.

Het gebundelde evaluatierapport is namens het fonds aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. In de navolgende politieke beraadslagingen heeft Blaauwberg het fonds bijgestaan in woord en daad. Na een kritisch debat heeft de gemeenteraad ingestemd met de verlenging van het fonds voor een periode van vijf jaar.


Meer weten? Neem (vrijblijvend) contact op.
 

info@blaauwberg.nl
 

071 - 524 7500
06 - 1217 2126


Terug naar het overzicht

Vertel anderen over deze dienst!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.