Ondernemersfonds Westerveld

Sinds 1 januari 2017 beschikken de ondernemers in Westerveld over een gemeentebreed fonds. Blaauwberg is betrokken als onderzoeker, spreker, penvoerder en momenteel kwartiermaker annex interim-fondsmanager.


Westerveld is een uitgestrekte plattelandsgemeente in Drenthe met veel kleine kernen een sterk toeristisch profiel. De economie in de streek staat stevig onder druk door een afnemend inwonertal en toenemende vergrijzing. En ook de toerist komt niet meer vanzelf. Het vergt van ondernemers veel creativiteit, innovatief vermogen en onderlinge samenwerking om zowel bewoners als bezoekers aan de streek te blijven binden. Het Ondernemersfonds Westerveld is voor het georganiseerde ondernemerschap in de gemeente een middel om zich teweer te stellen tegen de demografische en economische trends. Een instrument om praktische zaken zoals glasvezel, parkmanagement en sfeervolle dorpsactiviteiten van de grond te krijgen. En om de streek nog nadrukkelijker op de ‘toeristische’ kaart te zetten.

 

Blaauwberg heeft het onderzoek naar de mogelijkheden van een Ondernemersfonds onder regie van een selecte groep ondernemers, en met ondersteuning van de gemeente, uitgevoerd. Na het positieve raadsbesluit is er een interim-bestuur gevormd van lokale ondernemers. Blaauwberg staat het interim-bestuur in Westerveld bij in de feitelijke oprichting en inrichting van het fonds.

 

De agenda van het bestuur staat zeker in de beginperiode vol. Er moet een boel gebeuren, zoals:

  • Oprichting van een onafhankelijke stichting ondernemersfonds inclusief statuten
  • Opmaak van een convenant met de gemeente waarin afspraken worden gemaakt over non-interventie en non-substitutie
  • Ontwerp van een private retributieregeling voor de landbouw
  • Vullen van een website met informatieve teksten toegankelijk voor alle ondernemers
  • Afspraken vastleggen met de lokale fiscus over terugvordering van de btw
  • Inrichten van de ‘governance’ van het fonds in een publiekelijk Werkplan
  • Financiële inrichting van het fonds inclusief boekhouding
  • Aanjagen van de eerste bestedingen uit het fonds


Meer weten? Neem (vrijblijvend) contact op.
 

info@blaauwberg.nl
 

071 - 524 7500
06 - 1217 2126


Terug naar het overzicht

Vertel anderen over deze dienst!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.