Themareeks: hoe houden we niet-stedelijk Nederland vitaal?

In de gehele Westerse wereld tekent zich een dominant demografisch en economisch patroon af. Een select aantal steden groeit, bruist en bloeit. Jongeren en kenniswerkers trekken massaal naar deze steden. Daar zijn de kansen om carrière te maken, onderwijs te volgen, een bedrijf te starten, jezelf te ontwikkelen en te vormen. Buiten deze steden hebben gemeenschappen te maken met tegengestelde effecten: vergrijzing, verschraling en afname van voorzieningen, krimp, leegstand en wegtrekken van het spaarzame talent.

In een serie themanummers houdt Blaauwberg zich bezig met de gevolgen van deze ‘trek naar de stad’ voor niet-stedelijk Nederland. Daarbij concentreren we ons op kernen en gemeenten met een populatie tussen de 20.000 en 70.000. Verspreid over heel Nederland: van Holland, en Brabant tot aan Twente, Zeeland en Limburg. Daarbij iedere keer de vraag stellende: ‘wat kunnen deze gemeenschappen doen om vitaal te blijven?’

We gaan die vraag beantwoorden aan de hand van een 11-tal onderscheidende ‘typologieën’. Want voor het toekomst perspectief het maakt nogal uit of je in een ‘new town’ woont zoals Houten, of in een industrial estate als Terneuzen.

In een tweewekelijkse nieuwsbrief besteden we aandacht aan de 11 typologieën, komen met een korte duiding en analyse, noemen een tiental voorbeeld-gemeenten, en benoemen de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Over deze pagina

In 2019 start Blaauwberg met een themareeks over de gevolgen van urbanisering voor niet-stedelijk Nederland. De kennis die we daarvoor gebruiken hebben we opgebouwd aan de hand van diverse leergangen die Blaauwberg heeft ontwikkeld. In het bijzonder de twee bestuurlijke leergangen voor de Colleges van B&W van Voorschoten en Wassenaar, waar we gekomen zijn tot de genoemde 11 typologieën van middelgrote gemeenten.

We hebben deze typologieën zelf geconstrueerd aan de hand van statistische gegevens, bekende historie en actuele omgevingskennis. En met plaatsing van Nederlandse en lokale ontwikkelingen, in het bredere internationale perspectief van de ‘urban studies’.

2019-01-14T18:30:30+00:00

Frozen Towns

De term 'frozen towns' is ontleend aan Groot-Brittannië waar villages en hamlets dreigen te bevriezen in de tijd. Dorpen waar het op zich nog goed gaat, maar waar de dynamiek langzaam wegsijpelt. Het surplus aan stedelijke dynamiek op gecontroleerde wijze naar binnenhalen is één van de opgaven voor frozen towns.

2019-03-07T09:45:45+00:00

Groen dorpencluster

Door hechte samenwerking hebben diverse dorpen rondom de steden de heftigste effecten van vergrijzing en krimp weten te voorkomen. Maar de toegang tot de dorpen voor nieuwe generaties bewoners is beperkt. Kunnen de dorpen zichzelf van het slot halen, met behoud van haar groene waarden?

Neem contact op

Neem contact met ons op via bijgaande contactgegevens, of vul het formulier in. Wij komen spoedig met een reactie!


Contactgegevens

  • 071-524 7500
  • info@blaauwberg.nl

  • 06- 1217 2126 (Rob)

  • Vestwal 2-4 , 2312 NP Leiden

2019-01-14T18:25:16+00:00