Buurtprofiel

Blaauwberg heeft samen met Libertas Leiden het sociografisch buurtprofiel ontwikkeld. Een instrument om samenwerking tussen verschillende wijkpartners te versterken. Kennis wordt hierbij een factor in verandering en participatie.

De schaal waarop vraag en aanbod binnen de zorg- en welzijnssector elkaar vinden wordt verlegd naar de buurten en wijken. Een enorme hoeveelheid informatie overspoelt steden en wijken. Maar bij het centraal stellen van de cliënt past geen anonieme en ontoegankelijke database. Wel een levendige studie die intrigeert en vragen oproept.

 

Blaauwberg heeft samen met Libertas Leiden een product ontwikkeld dat hieraan voldoet: het sociografisch buurtprofiel. Op wijk- en buurt geaggregeerde gegevens worden getoetst aan verschillende partners in de wijk, waaronder: bewoners, politie, opbouwwerk, gemeente, ggz, huisartsen en woningbouwcorporatie.

Vanuit de empirie kan vervolgens gebouwd worden aan beleid: een agenda en afgestemde wijkteams. Niet voor de eeuwigheid. Om de paar jaar gaan we na of het profiel nog klopt, of verwachtingen uitkomen en waarom dat eventueel niet zo is. Zo dragen we bij aan de ‘subjectivering’ van de kennis. Zoals elke individuele cliënt het recht heeft om zijn eigen dossier te kennen en ‘leading’ te zijn in het beheer van dat dossier, zo moet elke buurt toegang hebben tot het eigen profiel en er aan kunnen bijdragen.

Inmiddels zijn er zeven profielen gereed, te vinden op de website van Libertas Leiden.

 

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Neem (vrijblijvend) contact met ons op.

Rob Manders 071- 524 7500
robmanders@blaauwberg.nl 

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.