Economische Index

Blaauwberg heeft een monitoringinstrument ontwikkeld de economische ontwikkelingen in de Leidse regio te meten: de Index071.

Met behulp van een index brengt Blaauwberg de economische prestaties van de Leidse regio jaarlijks in kaart. Dat doen we voor Economie 071, een regionaal samenwerkingsverband van ondernemers, overheid en onderwijs. De index is naast een actief monitoringsinstrument een middel om het regionaal economische gesprek te stimuleren. Onlangs is de derde editie van de Index071 verschenen.

De index meet de progressie die de regio heeft gemaakt sinds het beginjaar 2012 en drukt dat uit in een enkel cijfer. Achter dat cijfer gaat een set van bijna 40 parameters schuil die gezamenlijk de economische prestaties van de regio uitdrukken. Het opstellen van de index is een interactief proces waarbij betrokkenen gedurende panelavonden een weging geven aan het belang van de verschillende parameters. De resultaten van de Index worden daarbij voorzien van verantwoording, duiding, en analyse van het huidige regionaal economische debat.

In de editie van 2016 / 2017 hebben we daarnaast aandacht besteed aan een aantal nieuwe economische trends en thema's te weten:

  • Energie- en klimaatneutraliteit
  • Circulaire economie
  • Smart City
  • Uitnodigingsplanologie
  • Bètatechniek
  • Robotisering en de arbeidsmarkt
Onderstaande treft u de laatste editie van de Index071 aan, evenals een filmische weergave van het proces (in 2014).

Download het rapport (PDF)Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

info@blaauwberg.nl 

071 -  524 7500
06 - 1217 2126 

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.