Waarom geen VVE?

In opdracht van JES Rijnland en de Gemeente Leiden heeft Blaauwberg onderzocht in hoeverre kinderen met een taal- en/of onderwijsachterstand gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie (vve) voorzieningen.

Veel kinderen lopen het risico op jonge leeftijd (van 2.5 tot 4 jaar) al een zwakke context te treffen als het gaat om verwerving van de Nederlandse taal. Het kan gaan om kinderen van laagopgeleide ouders, kinderen uit migrantengezinnen, kinderen van expats en kinderen uit probleemgezinnen.Tegen de tijd dat ze op hun vierde in het basisonderwijs beginnen, staan ze al op achterstand. 

Er zijn enkele methodes in omloop die vanuit een speelsituatie bijdragen aan taalverwerving door deze kinderen. Hoewel het laatste wetenschappelijke woord over de effectiviteit van de afzonderlijke methodes nog gesproken moet worden, zijn er weinig twijfels over dat een investering in voorschoolse educatie zeer zinvol is. Uit alle voor handen zijnde materiaal blijkt dat vve een beperkte investering is met een groot maatschappelijk rendement.
 

Daarom is het jammer dat een mogelijk substantieel deel van de doelgroepkinderen geen gebruik maakt van een vve-voorziening. JES Rijnland en de Gemeente Leiden willen nagaan in hoeverre dit vermoeden klopt en wat de motieven van ouders zijn om hun kinderen niet deel te laten nemen aan een vve-programma.

Lees de resultaten van het onderzoek in bijgaande rapportage.

Download het rapport (PDF)


Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Neem (vrijblijvend) contact met ons op. 

robmanders@blaauwberg.nl
071 - 524 7500 

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.