Over het binden van internationale studenten

EP-Nuffic is de organisatie die werkt voor de internationalisering van het onderwijs. De vraag was wat Nederland kan doen om buitenlanders die hier studeren, te verleiden om hier ook een baan te zoeken. Het gaat dan met name om het schaarse talent in betavakken en techniek, maar ook om de ondernemersvaardigheden, de durf en de ‘cross culturele competenties’ die buitenlanders meenemen. EP Nuffic had al het vermoeden dat de bijdrage van het Haagse beleid aan ‘binding’ van de internationals beperkt was. De slag moet in de regio’s gewonnen worden, met name in de regio’s waar het hoger onderwijs zit. Dat bracht EP-Nuffic op het spoor van Blaauwberg, een bureau goed in ‘region building’. In januari 2016 is het rapport ‘Welkom, aan het werk!’ verschenen. 

 

Een belangrijke conclusie is dat ‘binding’ van internationals in dezelfde hoek zit als clustervorming, innovatie, triple helix aansturing en andere grensverleggende delen van het regionaal economisch beleid. Een tweede conclusie is dat bij de entree van buitenlanders niet of nauwelijks sprake is van verdringing van Nederlanders op de op de markt. De vrees voor verdringing wordt ingeven door het idee dat er een beperkte hoeveelheid arbeid te verdelen valt. Maar internationalisering jaagt de economische groei aan. De koek wordt niet herverdeeld, de koek wordt groter. Het rapport sluit af met een handelingsagenda voor gemeentebesturen, instellingen voor hoger onderwijs en ondernemersverenigingen. U vindt het rapport hieronder. 

Download het rapport (PDF)


Meer weten?


aartvanbochove@blaauwberg.nl
071 - 524 7500 

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.