De arbeidsmarkt van een kennisstad

Wat is er typisch aan de Amsterdamse arbeidsmarkt? We namen de staf van WSP University mee op arbeidsmarktsafari om deze vraag te beantwoorden.

Het rapport 'Typisch Mokum' biedt een volledige arbeidsmarktanalyse van de stad Amsterdam. In de woorden van senior arbeidsmarktonderzoeker Myriam Mulder:

'Een absolute aanrader, een rapport om van kaft tot kaft te lezen'

We pikken een aantal – ook voor niet Amsterdammers – relevante analyses uit het rapport.

  • Er vormt zich een kopgroep van kennissteden in ons land: Amsterdam, Utrecht, Leiden, Nijmegen en Groningen. De combinatie van een hoogopgeleide populatie en veel kennisgerelateerde bedrijvigheid maakt dat het economisch goed gaat met dit rijtje steden. ‘Second tier’ steden als Eindhoven, Amersfoort en Zwolle volgen op enige afstand.
  • Opvallend: het aantal laagopgeleiden in de kennissteden daalt, maar de traditionele stedelijke armoede is er nog steeds. De kloof tussen ‘kwetsbaar’ en de rest van de stad wordt groter.
  • Er zit vrijwel geen samenhang tussen de drie grote inkomensregelingen: de ww, de wao/wia/wajong en de bijstand. Bijvoorbeeld: Amsterdam heeft een grote bijstandspopulatie, een gemiddeld aantal ww’ers en een uitgesproken laag gebruik van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
  • MBO niveau 2 geldt officieel nog als een startkwalificatie op de arbeidsmarkt maar in de kennissteden is dat een te laag scholingsniveau voor een duurzame loopbaan. Het begint met niveau 3, of zelfs 4. De beste baankansen voor de kwetsbare populatie liggen buiten de steden.
  • De wending van materie- en informatiegericht werk naar steeds meer mensgericht werk stelt hoge eisen aan taalvaardigheid en zogenaamde ‘soft skills’ van werkzoekenden

Download het rapport (PDF)


Een analyse van de arbeidsmarkt in uw stad / regio?

Voor een aantrekkelijk tarief helpen wij u op weg. Neem vrijblijvend contact op.

aartvanbochove@blaauwberg.nl 
071 - 524 7500

Terug naar het overzicht

Vertel anderen over dit project!

 
 

Meer Blaauwberg?

Meld u nu aan voor de (gratis) Blaauwberg nieuwsbrief. U ontvangt driemaal per jaar een afwisselend aanbod aan thematische diepgang, analyse en good-practice. Enkele onderwerpen; regionale economische structuurversterking, werken met het clustermodel, de Lissabon doelstelling en uw regio, bestuurlijke samenwerking in de praktijk, ondernemerschap als drager van het voorzieningenniveau en economische dynamiek als sleutelbegrip voor bestrijding jeugdwerkloosheid.